pollywee 发表于 2010-6-27 15:13:31

沙漠雪景[10P]

沙漠雪景


http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/0_1183389313_1456343.jpg

http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/1_1183389313_1456343.jpg

http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/2_1183389313_1456343.jpg

http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/4_1183389313_1456343.jpg

http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/5_1183389313_1456343.jpg

http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/6_1183389313_1456343.jpg

http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/7_1183389313_1456343.jpg

http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/8_1183389313_1456343.jpg

http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/9_1183389313_1456343.jpg

http://img.daqi.com/upload/slidepic/2007-07-02/10_1183389313_1456343.jpg

2010kaka 发表于 2010-6-27 17:43:27

沙漠雪山?看着不是很协调啊

1fox 发表于 2010-6-27 20:57:09

回复 #1 pollywee 的帖子

冷与热的交融,感叹胡杨生命力

xiaoqiu 发表于 2010-6-28 22:20:49

难得一见的景色,什么地方

ahuan 发表于 2010-7-8 16:40:23

这是什么沙漠啊,还能下雪?

yxp519 发表于 2010-7-8 19:49:37

难道是传说中的新疆?

wuyiu 发表于 2014-6-21 15:41:24

不错的,支持了。

zzwy 发表于 2017-6-3 09:09:43

雪景

MING3215323 发表于 2018-11-16 17:25:04

看看
页: [1]
查看完整版本: 沙漠雪景[10P]