2011dj131452dj 发表于 2012-7-25 23:49:26

发现论坛——微BUG

会员用户组   到了“下士 ” -----------------允许自定义头衔: √


         而提升到了“军士长” -----------------允许自定义头衔:×

2011dj131452dj 发表于 2012-7-25 23:51:14

对论坛没什么影响~ ~      但却实是BUG

                   呵呵

2011dj131452dj 发表于 2012-7-25 23:52:05

我无意中发现的~~~~~~~~~~~~~

yhk 发表于 2012-7-30 14:38:49

有这种事                                  。。

2011dj131452dj 发表于 2012-8-1 02:31:15

回复 #4 2010yhk 的帖子

是的~~~~~~~~~~~~~~~~
页: [1]
查看完整版本: 发现论坛——微BUG