2011momoto 发表于 2016-12-22 11:00:42

系统优化工具 WiseCare365 Pro v4.51.423 单文件

ku588 发表于 2016-12-22 12:29:11

2011momoto 发表于 2016-12-22 11:00
系统优化工具 WiseCare365 Pro v4.51.423 单文件

新版本认机器的,换一台机子就不行了!

ku588 发表于 2016-12-22 12:31:36

2011momoto 发表于 2016-12-22 11:00
系统优化工具 WiseCare365 Pro v4.51.423 单文件

以前的版本一直有一处汉化错误,这个版本修正了。

Xongkoro 发表于 2016-12-22 14:14:12

4.51
无注册信息,未注册版本。
4.4么问题

ku588 发表于 2016-12-22 14:31:15

本帖最后由 ku588 于 2016-12-22 14:33 编辑

用注册机注册的认机器,用注册文件可以,以下是注册码!!!

2011momoto 发表于 2016-12-22 16:31:03

ku588 发表于 2016-12-22 14:31
用注册机注册的认机器,用注册文件可以,以下是注册码!!!

修正了一下,请试试:http://pan.baidu.com/s/1i58xdNR 密码: 9vky

Xongkoro 发表于 2016-12-22 17:32:15

2011momoto 发表于 2016-12-22 16:31
修正了一下,请试试:http://pan.baidu.com/s/1i58xdNR 密码: 9vky

现在可以了,激活了

2011momoto 发表于 2017-1-20 10:00:08

系统优化工具 WiseCare365 Pro v4.53.426 单文件

chinaluo 发表于 2017-2-5 20:36:22

2011momoto 发表于 2016-8-9 23:31
已重新分享。

下载了,,谢谢。。。。。。。。。。。。。

2010ygk 发表于 2017-2-12 16:32:39

这版打开时提示未激活,修复不了,前一版不会出现这情况。
页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
查看完整版本: 系统优化工具 WiseCare365 Pro v5.3.1.528 单文件(20190517 更新)